Er wordt geen dispensatie verleend aan kandidaten die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn tijdig deel te nemen aan de hercertificeringsbijeenkomst(en). Heeft men op de einddatum van de looptijd van de registratie niet voldaan aan de hercertificeringsverplichting, dan wordt men automatisch verwijderd uit het register.