Wanneer u niet voor het einde van uw looptijd aan de hercertificeringsplicht heeft voldaan, komt uw registratie op inactief te staan. U heeft dan nog vijf maanden de tijd om alsnog de bijeenkomsten bij te wonen. Wanneer u dit binnen vijf maanden doet, komt uw registratie weer op actief te staan. Wanneer u dit niet binnen vijf maanden doet, wordt u definitief uit het register verwijderd. Let op: wanneer u op inactief staat mag u de werkzaamheden behorende bij het A-RMT of K-RMT niet uitvoeren. Zorg er dus voor dat u zo snel mogelijk alsnog aan de hercertificeringsplicht voldoet.

Zie ook de artikelen 23 en 24 van het Reglement van toelating tot Register Kandidaat-Makelaar Wonen (K-RMT®).
Zie ook de artikelen 23, 24 en 25 van het Reglement van toelating tot Register Assistent Makelaar Wonen (A-RMT®).