Het lesmateriaal voor de hercertificeringsbijeenkomsten is te vinden in uw account onder het kopje "‘Examens" en dan onder "Overzicht".
Wanneer u op "+" of "resultaten" bij de betreffende bijeenkomst klikt, ziet u de documenten die bij de bijeenkomst horen en kunt u deze downloaden.