Per registratieperiode van 12 maanden (dus geen kalenderjaar) moet iedere A-RMT'er en K-RMT-ter zich hercertificeren. In uw account onder het kopje "Registers" en "periode" kunt u zien voor welke datum u aan uw hercertificeringsverplichting moet hebben voldaan ("Einddatum"). Ook kunt u hier zien in welke periode u zit en welke te volgen bijeenkomsten daar bij horen.

Op de website van A-RMT en K-RMT of in uw account is te zien uit welke bijeenkomsten u kunt kiezen.

Een A-RMT'er moet één hercertificeringsbijeenkomst per 12 maanden volgen.
Een K-RMT'er moet twee hercertificeringsbijeenkomsten per 12 maanden volgen.