Als je in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt VastgoedCert je dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al je certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor jezelf als register-makelaar het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. Je wordt hier te zijner tijd ook nog persoonlijk over geïnformeerd.