Als u de toets niet in drie keer behaald, komt u in het volgende traject:

 

1. U mag maximaal 3 keer de schriftelijke toets afleggen vóór 1 oktober2021. Het examen kunt u afleggen bij SVMNIVO of Beroepsexamens Makelaars.

2. U moet vóór 1 oktober 2021 geslaagd zijn voor de schriftelijke toets(en).

3. Indien u op 1 oktober 2021 niet geslaagd bent, krijgt u eenmalig de kans om de toets mondeling af te leggen. Aan dit mondeling worden minimaal dezelfde hoge eisen gesteld als aan de schriftelijke toets, maar kan al naar gelang de situatie en kennis van de examenkandidaat tot meer dieptevragen leiden.

4. De mondelinge toets wordt afgenomen door de exameninstelling(en) in de periode 1 juli tot 31 december 2021.

5. Wie op 1 oktober 2021 niet geslaagd is voor de schriftelijke toets en ook nog niet voor de mondelinge toets, kan nog wel taxeren en het taxatierapport laten valideren maar heeft dan bij zijn taxatierapport altijd een plausibiliteitsverklaring nodig van een taxateur die wel geslaagd is voor de toets.

6. Wie vóór 31 december 2021 niet geslaagd is voor de toets, krijgt automatisch een bestuursmaatregel opgelegd, inhoudende dat de opleiding opnieuw dient te worden gevolgd. Aansluitend dient de schriftelijke toets met goed gevolg afgerond te worden, waarbij er slechts één herkansing wordt geboden. De toets dient in dat geval behaald te zijn vóór 1 juli 2022. U krijgt hiervoor geen extra PE-punten.

7. Gedurende de periode 1 januari tot 1 juli 2022 of tot het moment dat u slaagt voor de toets, geldt nog steeds de hiervoor onder punt 5 genoemde eis van een plausibiliteitsverklaring.

8. Wie op 1 juli 2022 nog niet geslaagd is, wordt op bestuursbesluit uitgeschreven uit de kamer Wonen op grond van het niet voldoen aan de educatieverplichting. U heeft dan nog de mogelijkheid om binnen 6 weken in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.