Indien een Register-Taxateur op 1 juli 2021 niet geslaagd is voor de reguliere (digitale) toetsing, krijgt hij eenmalig de kans om de

toets mondeling af te leggen. Aan dit mondeling worden minimaal dezelfde hoge eisen gesteld als aan de schriftelijke toets, maar kan al naar gelang de situatie en kennis van de examenkandidaat tot meer dieptevragen leiden. De mondelinge toets wordt afgenomen in de periode 1 juli tot 31 december 2021. De toets is vanaf ca. half juni 2021 te boeken in de webshop. 

 

De mondelinge toets wordt afgenomen in Nieuwegein door twee praktijkassessoren en is qua inhoud en tijdsduur (90 minuten) vergelijkbaar met de reguliere

(digitale) toetsing. De toetstermen die ten grondslag liggen aan de reguliere toetsing vormen ook de basis voor de mondelinge toets. Ook de zwaarte van de onderwerpen en de cesuur (75%) is gelijk aan de reguliere toetsing.


Tijdens de toets bevragen de assessoren de kandidaat door het stellen van open vragen over de onderwerpen. Er worden geen antwoordopties (a,b,c ..) aangedragen. De kandidaat mag gebruik maken van dezelfde hulpbronnen als bij het digitale examen. De Wettenbundel Makelaardij, Taxatie en Vastgoed dient de kandidaat zelf mee te nemen. De andere bronnen worden middels een laptop beschikbaar gesteld aan de kandidaat.