SVMNIVO is overgegaan naar een nieuwe website. Met de nieuwe website zijn een aantal veranderingen doorgevoerd en is besloten dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van de A-RMT en K-RMT legitimatiepassen. Dit in verband met het reduceren van het gebruik van papier en plastic, met het oog op milieu. Daarnaast kostte het gebruik van de legitimatiepassen veel tijd tijdens en buiten de hercertificeringsbijeenkomst om. Wij hebben onder andere feedback gekregen dat de legitimatiepassen niet prettig werkte bij de hercertificeringsbijeenkomsten. 

 

Tijdens de hercertificeringsbijeenkomsten werden de legitimatiepassen normaliter gescand voor en na de hercertificeringsbijeenkomst voor de aanwezigheid. U hoeft zich vanaf heden niet meer te legitimeren met uw A-RMT / K-RMT legitimatiepas bij de hercertificeringsbijeenkomsten. De aanwezigheid wordt digitaal door de docenten geregistreerd. 
 

Op dit moment worden de hercertificeringsbijeenkomsten tot en met 31 januari 2021 online georganiseerd. Net zoals bij de hercertificeringsbijeenkomsten op locatie, hoeft u bij de online hercertificeringsbijeenkomsten uw A-RMT / K-RMT legitimatiepas niet meer te laten zien. U kunt u tijdens de hercertificeringsbijeenkomsten legitimeren met uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.