Per examen zijn één of meerdere hulpmiddelen toegestaan. Kijk bij het betreffende examen welk van onderstaande getallen zijn aangegeven.

Uitleg toegestane hulpmiddelen:
  1. Gebonden wetbundels, mits daarin geen aantekeningen voorkomen en er zich geen andere (tab)bladen in bevinden dan door de uitgever zijn aangebracht. Onderstrepingen of markeringen (met gekleurde stift) worden niet als aantekeningen aangemerkt.
  2. Niet-programmeerbare rekenmachine (bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
  3. Gebonden wetbundels zoals omschreven onder nr. 1 en een niet-programmeerbare rekenmachine zoals omschreven bij nr. 2 (Bij Flextoetsen wordt de rekenmachine ter beschikking gesteld).
  4. 'Schone' interest- en logaritmentafels.
Via deze link treft u als voorbeeld het overzicht aan van de hulpmiddelen die u per examen voor Basistheorie mee mag nemen.