Aan de hand van de Niveaumeting krijgt u een helder beeld welke competenties u voldoende beheerst en welke competenties u nog verder kunt ontwikkelen in de hercertificering. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met examenkandidaten van de afgelopen drie jaar. U ontvangt de rapportage binnen enkele dagen na de Niveaumeting. Aan het einde van het jaar ontvangt u een tweede rapportage, waarin inzichtelijk is gemaakt wat uw score is ten opzichte van alle gecertificeerde makelaars.