Wanneer u zich vóór 1 maart 2018 hebt ingeschreven voor de Praktijktoets en de Praktijktoets voor uw agglomeratie blijkt ná 15 oktober 2018 voor het eerst weer plaats te vinden, dan mag u alsnog kiezen of u oude of nieuwe stijl wilt doen. 

Wanneer u zich ná 1 maart 2018 heb ingeschreven voor de Praktijktoets en de Praktijktoets voor uw agglomeratie blijkt na 15 oktober 2018 voor het eerst weer plaats te vinden, dan kunt u alleen de Praktijktoets nieuwe stijl afleggen.