In het "Reglement ten behoeve van de hercertificeringsbijeenkomsten A-RMT en K-RMT" staan de spelregels vermeld. Als u later aanwezig bent dan de officiële aanvangstijd van de bijeenkomst en/of eerder weggaat dan de officiële eindtijd van de bijeenkomst, dan telt de bijeenkomst niet mee voor uw hercertificeringsverplichting. Het scannersysteem registreert dat u te laat bent en/of te vroeg weggaat. Dit betekent dat u de bijeenkomst nog een keer zult moeten bijwonen.

Zie: Reglement hercertificeringsbijeenkomsten A-RMT en K-RMT