Om uw e-mailadres te wijzigen vult u het formulier ‘E-mail wijzigen’ in, dat u via de website kunt downloaden. Het ingevulde formulier stuurt u per e-mail samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs aan ons retour.