Diploma's worden éénmalig verstrekt. Het is wel mogelijk om een duplicaat aan te vragen. Hieraan zijn echter kosten verbonden. Deze kosten kunt u in de tarievenlijst terugvinden. Vervolgens kunt u duplicaat/verklaring inboeken via uw account. Zodra u dit hebt gedaan, ontvangt u uw duplicaat/verklaring binnen zes weken.


Indien wij geen duplicaat kunnen printen, ontvangt u van ons een verklaring. De kosten voor een verklaring kunt u terugvinden in de tarievenlijst.