Voor alle examens zijn eind- en toetstermen opgesteld. Dit is een uitgebreide lijst met onderwerpen waarin precies staat beschreven wat u moet weten en kunnen. De eind- en toetstermen zijn onderverdeeld in zogenaamde cognitieve niveaus. Het laagste cognitieve niveau is kennis, daarna volgt inzicht en het hoogste niveau is toepassing. Ook vaardigheid is een niveau dat wordt getoetst, alleen niet in de theorie-examens. Vaardigheid in een bepaald onderwerp moet men laten zien in de praktijktoetsen.
De eind- en toetstermen van elk vak treft u via deze link aan.