Een diploma is een waardedocument. Om een waardedocument te kunnen maken, heeft men de juiste gegevens van een geldig ID-bewijs nodig. Een waardedocument moet ook later gecontroleerd kunnen worden via de bronbestanden bij de instantie die het document heeft uitgegeven. Daarom is inleveren van een kopie van het ID-bewijs door een examenkandidaat dan ook te allen tijde verplicht.


Het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (Wet op Bescherming Persoonsgegevens Art. 8) volgend is het de kandidaat desnoods wel toegestaan om het BSN nummer en de foto op de kopie van het ID-bewijs onherkenbaar te maken.


Volgens de regelgeving voor het afnemen van onze examen, moet iedere kandidaat een kopie van een geldig ID-bewijs inleveren