In 2018 bestaat de hercertificering Vastgoedcert uit twee verplichte onderdelen en een facultatief onderdeel. Eén van die verplichte onderdelen is de Niveaumeting. Het andere verplichte onderdeel betreft een cursus over de vernieuwde Privacywetgeving, welke een halve dag in beslag zal nemen. Aan het facultatieve onderdeel kunt u zelf invulling geven. U kunt bijvoorbeeld één of meerdere cursussen bij een door VastgoedCert erkende opleider volgen of u kunt kiezen voor zelfstudie met Actualiteitentoets bij SVMNIVO. Bij zelfstudie bestudeert u de bijbehorende syllabus en maakt u uiteindelijk de Actualiteitentoets. Als u kiest voor zelfstudie kunt u (grotendeels) in één keer klaar zijn met de jaarlijkse verplichtingen