Hoewel deze Niveaumeting deel uitmaakt van het verplichte onderdeel, zijn hier verder geen consequenties aan verbonden. Het is dus geen examen.