Tegen het besluit van de Directie om het examen ongeldig te verklaren, kan geen bezwaar worden gemaakt. Wel kan bezwaar worden gemaakt tegen de uitslag (het cijfer) van uw Thuisexamen. Tegen alle andere zaken dan de uitslag van een examen waarover bij kandidaten een grief bestaat kan een klacht worden ingediend. Klachten kunnen slechts via het klachtenformulier op de website van SVMNIVO worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen zes weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehandeld door of namens de Directie. Indieners van een klacht krijgen binnen zes weken na ontvangst van de klacht een reactie.