SVMNIVO heeft Software Secure opdracht gegeven de opname van Thuisexamens uit te voeren en de examenafname te controleren. Software Secure is gevestigd in de Verenigde Staten. Software Secure maakt de opnames voor SVMNIVO en verifieert na afloop van het examen dat er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. De opnames van webcam, microfoon en beeldscherm worden beschikbaar gesteld aan SVMNIVO en aan door Software Secure geautoriseerde vertegenwoordigers in de Verenigde Staten en India. De opnames van webcam, microfoon en beeldscherm worden opgeslagen door de hosting partners van Software Secure, die gebruikmaken van datacenters in de Verenigde Staten en Singapore.