De opzet van de registers wijzigt niet. Men moet nog steeds voldoen aan de gestelde toelatingscriteria. Iedere K-RMT’er kan doorstromen naar de nieuwe Praktijktoetsen, met uitzondering van degenen die via een Nivometing in het register zijn gekomen. Hiervoor geldt de aanvullende eis dat eerst het examen Financiën en Taxaties behaald moet worden.