De examens in nieuwe stijl maken het mogelijk om uitsluitend te kiezen voor Makelaar of Taxateur. Het blijft echter ook mogelijk om de combinatieroute te volgen. De taken van Makelaars en Taxateurs verschillen van elkaar, terwijl zij nog wel op dezelfde wijze opgeleid en getoetst worden. Vanaf april 2018 verandert dit. De opleidingsroutes en examens worden (deels) gescheiden, omdat voor beide vakgebieden andere kennis en vaardigheden nodig zijn. Hiertoe zijn door Stichting VastgoedCert voor de makelaarsroute een nieuw beroepscompetentieprofiel en nieuwe eind- en toetstermen opgesteld. Voor de taxateursroute ontwikkelt het NRVT een nieuw beroepscompetentieprofiel en nieuwe eind- en toetstermen.