U ontvangt iedere twaalf maanden automatisch een nieuwe legitimatiepas, wanneer u aan uw hercertificeringsverplichting hebt voldaan, er geen openstaande facturen zijn én u een pasfoto in uw account hebt geüpload.  Wordt aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan ontvangt u geen legitimatiepas.