Zolang u nog geen pasfoto in uw account geüpload hebt en/of de factuur voor de registratie niet betaald is en/of u niet aan uw hercertificeringsverplichting hebt voldaan, ontvangt u geen A-RMT of K-RMT legitimatiepas.