U dient in het bezit te zijn van een account om een proeftoets te bestellen.  Door middel van deze link kunt u direct een account aanvragen. Zodra u bent ingelogd in uw account gaat u naar het kopje examens, vervolgens gaat u naar inschrijven. Na het selecteren van een opleidingsinstituut treft u de examengroep proeftoetsen aan. Hier kunt u een proeftoets aanvragen.
Indien u geen opleidingsinstituut hebt, kunt u voor 'zelfstudie' kiezen.