Nee, je kunt hiervoor nooit formeel slagen. Uiterlijk zes weken na het afleggen van de toets krijgt u via uw SVMNIVO-account inzage in hoe u de Proeftoets hebt gemaakt. Tevens ontvangt u een cijfer voor elk van beide door u afgelegde onderdelen. Het is niet mogelijk om tegen de beoordeling en resultaten van de PPT bezwaar of beroep aan te tekenen. Het is niet mogelijk om het door u behaalde resultaat mee te laten tellen om zo een diploma te ontvangen.