SVMNIVO bepaalt alleen de prijs van het examen. De prijs van de Praktijktoets verandert vooralsnog niet. Er zijn dus geen extra kosten verbonden aan het assessment. De prijs van de opleiding nieuwe stijl wordt door de opleiders vastgesteld.