De Praktijktoets Wonen Register Taxateur nieuwe stijl bestaat uit twee delen: een onderzoeksopdracht (kwalificerend portfolio) met assessment EN de taxatie van twee woonobjecten. 
De volgorde van afname ligt bij voorbaat niet vast. 
Bij het assessmentgesprek over de onderzoeksopdracht begint de kandidaat met een Elevator Pitch. Vervolgens worden de ingeleverde (verkoop)dossiers uit het portfolio besproken en gaan de assessor en kandidaat in gesprek over een filmpje van een door de kandidaat uitgevoerde bezichtiging van één van de woningen uit de verkoopdossiers. Tenslotte worden er nog minimaal twee andere handelingsdelen uit het portfolio behandeld. De inhoud verschilt dus per kandidaat en per gesprek.