De niveaumeting Theorie in jaar één is als volgt opgebouwd: juridisch (20%), bouwkunde (20%), financiën & fiscaliteiten en vastgoedeconomie (20%) en praktijkleer (=specialisatie) (40%). Voor elk van de vier onderdelen afzonderlijk wordt gemeten of het niveau van de makelaar voldoende is. 

De niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie wordt nog nader uitgewerkt. Om alvast een idee te geven van die onderwerpen, denken wij aan het volgende: opdrachten uitvoeren in gesimuleerde praktijksituaties, reageren op gesimuleerde praktijksituaties, situatiebeoordelingstest en beoordelingscriteria opgesteld door expertgroep (best practice). De niveaumetingen focussen niet alleen op bestaande kennis en vaardigheden (basistheorie vastgoeddeskundige), maar ook op actuele ontwikkelingen op basis van de leerdoelen van de afgelopen vier jaar.