Scoor je voldoende op de niveaumetingen, krijg je je hercertificering. Je hebt dan geen PE-verplichting meer. Haal je één of meerdere onderdelen niet, dan krijg je daarvoor een bindend studieadvies. Dit advies moet je binnen de komende twee jaren opvolgen. Heb je dit gedaan, dan volgt hercertificering. Doe je geen niveaumeting of volg je een bindend studieadvies niet op, volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.