Er moet gerekend worden vanaf het moment dat het dossier afgerond is.