Klacht/Bezwaar/Beroep

Wanneer is het mogelijk om een zienswijze in te dienen?
Na afloop van elk schriftelijk theorie-examenonderdeel geldt – voor zover de opgaven openbaar zijn gemaakt - een periode van 5 werkdagen waarbinnen zienswi...
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:25 PM
Hoe dien ik een klacht in?
Klachten moeten via ons klachtenformulier worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of v...
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:25 PM
Hoe dien ik een bezwaar in?
Bezwaarschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Lees goed in uw uitslagbrief/e...
Do, 6 Feb, 2020 at 8:26 AM
Hoe dien ik een beroep in?
U bent het niet eens met de uitspraak van de examencommissie op het door u ingediende bezwaar. De mogelijkheid bestaat om een beroep aan te tekenen. Wat doe...
Do, 6 Feb, 2020 at 8:27 AM
Wanneer kan ik de uitspraak ontvangen?
Het College van Beroep doet binnen 6 weken na afloop van de beroepstermijn een gemotiveerde en bindende uitspraak. Het College kan de uitspraak met maximaal...
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:26 PM
Wat is griffierecht?
Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van de bezwaar- of beroepsprocedure. 
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:26 PM
Waarom dien ik een machtiging af te geven?
Uw bezwaar- of beroepschrift wordt pas in behandeling genomen zodra het bedrag aan griffierecht op de rekening van SVMNIVO is bijgeschreven. Middels deze ma...
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:27 PM
Wie handelt mijn klacht, bezwaar en beroep af?
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van het Exameninstituut. Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Examencommissie. U...
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:27 PM
Welke termijnen worden gehanteerd?
Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehande...
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:27 PM
Hoe wordt de uitspraak verstuurd?
Bij een bezwaarschrift wordt de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd aan de bezwaarde ter kennis gebracht. Bij een beroepschrift wordt de uitspraak schrif...
Vr, 17 Mei, 2019 at 2:28 PM