Praktijktoets Nieuwe Stijl

Ik heb mij ingeschreven voor de Praktijktoets Wonen en mijn examen vindt plaats na 15 oktober 2018. Moet ik nu examen in nieuwe of oude stijl doen?
Wanneer u zich vóór 1 maart 2018 hebt ingeschreven voor de Praktijktoets en de Praktijktoets voor uw agglomeratie blijkt ná 15 oktober 2018 voor het eerst w...
Vr, 17 Mei, 2019 at 8:45 AM
Als ik mijn opleiding voor de Praktijktoets afrond met examens in oude stijl, maar ik kan de Praktijktoets alleen nog in de nieuwe stijl afleggen, moet ik dan extra kosten maken om lesstof bij te leren?
SVMNIVO bepaalt alleen de prijs van het examen. De prijs van de Praktijktoets verandert vooralsnog niet. Er zijn dus geen extra kosten verbonden aan het ass...
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:56 PM
Wat voegt de Praktijktoets richting Makelaar toe aan het diploma van een Kandidaat Register Makelaar Taxateur?
Een K-RMT’er valt onder de verantwoording van een RM/RT-er. Een K-RMT’er mag geen kantoorleider zijn. Hij/zij is niet getoetst op de waardebepaling in het e...
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:56 PM
Kun je met elke richting voor de Praktijktoets (Makelaar, Taxateur, Makelaar/Taxateur) een NVM-kantoor leiden?
Ja, dat is mogelijk .
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:57 PM
Hoe ziet de Praktijktoets Wonen Register Makelaar/Taxateur nieuwe stijl eruit?
De praktijktoets Wonen Register Makelaar/Taxateur nieuwe stijl bestaat uit twee delen: een onderzoeksopdracht (kwalificerend portfolio) met assessment EN de...
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:57 PM
Kunt u meer vertellen over de nieuwe opzet/inhoud van de examenroute tot Register Taxateur (RT)?
Ja, op onze website leest u hier meer over. Met name de factsheets op deze pagina geven een helder beeld. 
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:57 PM
Ik heb mijn diploma Basistheorie Taxateur o.z. en diploma Aanvullende Theorie Wonen behaald in de oude stijl. Biedt dit alsnog direct toegang tot alle richtingen (Makelaar, Taxateur en Makelaar/Taxateur) van de nieuwe Praktijktoets Wonen?
Ja, met het diploma Basistheorie Taxateur o.z. en diploma Aanvullende Theorie Wonen (oude stijl) kunt u deelnemen aan de nieuwe Praktijktoets Wonen Makelaar...
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:58 PM
Hoe ziet de Praktijktoets Wonen Register Taxateur nieuwe stijl eruit?
De Praktijktoets Wonen Register Taxateur nieuwe stijl bestaat uit twee delen: een onderzoeksopdracht (kwalificerend portfolio) met assessment EN de taxatie ...
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:58 PM
Ik heb mij ingeschreven voor de Praktijktoets, maar de datum van de Praktijktoets is nog niet bekend. Ik weet dus niet of dit voor of na 15 oktober 2018 plaatsvindt. Wat betekent dit voor mij?
Wanneer het examen tussen 1 april 2018 en 15 oktober 2018 blijkt plaats te vinden kunt u uiteraard nog kiezen tussen het examen in oude en nieuwe stijl. U k...
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:58 PM
Hoe lang zijn mijn certificaten van de Praktijktoets geldig?
twee jaar 
Vr, 17 Mei, 2019 at 3:58 PM