Binnen 48 uur na uw flextoets is uw resultaat zichtbaar in uw SVMNIVO-account. Bij een schriftelijk examen, praktijktoets en mondelinge verdediging gelden andere richtlijnen. Zie hiervoor onze examenreglementen (te vinden op de pagina 'Documenten').