SVMNIVO is een onafhankelijke examenorganisatie. Wij zijn niet verbonden aan enig opleidingsinstituut of andere organisatie die meerdere belangen heeft. Onze taak en verantwoordelijkheid is dat wij de kandidaten toetsen op de criteria die er zijn (eind- en toetstermen). Deze criteria zijn openbaar en op de website terug te vinden. Daarnaast staan wij onder toezicht en moeten wij verantwoording afleggen. U bent er derhalve van verzekerd dat u onafhankelijk en eerlijk wordt getoetst.