Om in het buitenland (Europa) als makelaar aan de slag te kunnen, moet u een EPC (=European Professional Card) aanvragen. Dit is een elektronisch bewijs dat uw beroepskwalificaties erkend zijn.

Een EPC kunt u aanvragen bij EP-Nuffic (=organisatie voor internationalisering van het onderwijs) via https://www.epnuffic.nl/.


Let op, u moet zowel in Nederland als in het gastland erkenning van uw beroepskwalificaties aanvragen. In Nederland kost dit ongeveer € 100, maar de prijzen in de gastlanden kunnen sterk uiteenlopen.


In Nederland wordt de erkenning afgegeven als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• u hebt in de afgelopen 10 jaar minstens 2 jaar het beroep uitgeoefend;

• u hebt een bewijs van lidmaatschap van een beroepsvereniging;

• u bent in het bezit van een gewaarmerkt diploma.

Om de erkenning in het gastland te krijgen, moet er voldaan worden aan de regels die op dat moment in het gastland gelden. De ervaring is dat die regels elk jaar weer anders zijn en per land (en zelfs per regio) afwijken. Na uw aanvraag hoort u binnen 4 maanden of uw beroepskwalificaties erkend zijn in het gastland. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de volgende website. http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_en.htm