U ontvangt geen certificaten voor de apart behaalde modules. In uw account komt een vermelding te staan van de behaalde certificaten. Indien alle certificaten behaald zijn, wordt het diploma verstrekt. U ontvangt dus geen certificaten op papier. Het diploma, waar u recht op heeft wanneer u alle onderliggende certificaten binnen de gestelde termijn hebt behaald, ontvangt u wel op papier.