Voor de tarieven van de examens kunt u onze tarievenlijst raadplegen. Deze is te vinden op de pagina Downloads op onze website