De momenten waarop wetswijzigingen in het examen zijn verwerkt kan per examengroep verschillen.

 

Voor de VastgoedCert en NRVT-examens geldt dat per 15 oktober van elk jaar de Flextoetsen® aangepast. Voor de WOZ-examens is dat op 1 juli.

 

Aanpassingen vinden plaats als gevolg van nieuwe of gewijzigde wetgeving, indien:

a. de inwerkingtreding of de intrekking van een wet is bepaald op 1 april van dat jaar of eerder;

b. de eind- en toetstermen/kwalificatiedossiers zijn bijgewerkt.

 

In bijzondere gevallen kan een examencommissie besluiten om voor de VastgoedCert-, NRVT- en/of WOZ-examens per 15 februari een nieuwe versie van de Flextoetsen® in te voeren als gevolg van nieuwe of gewijzigde wetgeving, indien:

a. er zwaarwegende redenen zijn waardoor niet tot 15 oktober/1 juli kan worden gewacht;

b. de inwerkingtreding of de intrekking van een wet is bepaald op 1 augustus van het voorafgaande jaar of eerder;

c. de eind- en toetstermen/kwalificatiedossiers zijn bijgewerkt.