Indien u frauduleus hebt gehandeld, kan de examenleider of de directie het gemaakte examen ongeldig verklaren. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Een eventueel reeds verstrekt diploma zal ongeldig worden verklaard en worden teruggevorderd.