Bij SVMNIVO begrijpen we dat het voor kandidaten fijn is wanneer ze direct inzage hebben in, of een overzicht krijgen van, de vragen die zij fout hebben beantwoord. Helaas is het niet mogelijk om dit aan te bieden. Daarmee loopt SVMNIVO het risico dat examenvragen binnen korte tijd "op straat komen liggen" en daarmee onbruikbaar worden. Dat is een risico dat SVMNIVO niet kan lopen, omdat daarmee onafhankelijke en objectieve examinering in gevaar komt.

 

Wilt u zien welke vragen u fout hebt gedaan, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot inzage van uw (deels) foutief beantwoorde vragen. Inzage is mogelijk tot zes weken na de uitslag!