De examenvragen zijn onderdeel van een grote vragenbank. Bij een examen wordt er ingelogd op deze vragenbank. Voor het inzien van de vragen worden de relevante vragen uit de vragenbank gehaald. De vragen mogen echter niet naar buiten. De fraudegevoeligheid is namelijk erg groot. Om die reden is alleen inzage op ons hoofdkantoor mogelijk.