Inzage is gratis en heeft tot doel om te kijken of de kandidaat het eens is met het juiste antwoord. Als de kandidaat het hiermee niet eens is, dan staat de weg naar bezwaar open. Inzage is niet bedoeld als leermoment. De kandidaat moet hiervoor bij de opleider zijn. Dat is de reden dat de uitwerking niet getoond wordt.