Indien u bij de Flextoets een rekenmachine mag gebruiken, krijgt u deze uitgereikt bij het toetscentrum. U krijgt een Casio FX-82MS rekenmachine uitgereikt. De  handleiding voor deze rekenmachine vindt u hier