Indien u bent ingeschreven in meerdere kamers dient u meerdere Niveaumetingen af te leggen.

 

Ingeschreven in de kamers Wonen en BV:

 • Basis
 • Wonen
 • BV

 

Ingeschreven in de kamers Wonen en LV

 • Basis
 • Wonen
 • LV
 •  

Ingeschreven in de kamers BV en LV:

 • Basis
 • BV
 • LV

 

Ingeschreven in de kamers Wonen, BV en LV:

 • Basis
 • Wonen
 • BV
 • LV