Nee, dat is niet voor niets geweest. U kunt examens oude en nieuwe stijl combineren binnen één diploma. Let daarbij wel op de geldigheidsduur van de behaalde certificaten.