Door middel van deze link kunt u het schema toelatingsgronden A-RMT register downloaden. Op dit schema kunt u de toelatingscriteria voor het A-RMT register zien en nakijken of u met de door u behaalde certificaten/diploma's geregistreerd kunt worden in het A-RMT-register.
Hebt u uw diploma bij SVMNIVO behaald, dan ontvangt u per e-mail automatisch een uitnodiging om u in het register te registreren, zodra het diploma uitgegeven is.