De Assistent-Makelaar Wonen ondersteunt, in opdracht van de gecertificeerde makelaar, de klant bij een breed scala aan (deel-)diensten, vastgelegd in de bemiddelingsopdracht: informeren en adviseren over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop.

 

De Assistent-Makelaar Wonen ondersteunt de gecertificeerde makelaar bij de aan- en verkoop van woningen, de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt, het uitvoeren van promotie-activiteiten, het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij taxaties, het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij het opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotie-activiteiten.


Daar waar de Assistent-Makelaar Wonen zelfstandig werkzaamheden uitvoert, zal hij/zij altijd overleg voeren met de gecertificeerde makelaar, omdat deze voor veel van deze werkzaamheden de eindverantwoordelijkheid draagt.


Vakbekwaamheidseisen

Een geregistreerd Assistent-Makelaar Wonen is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als A-RMT'er, heeft hij/zij twee theorietoetsen en een Praktijktoets met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de A-RMT'er voldoende bagage om de functie Assistent-Makelaar Wonen uit te oefenen.