De A-RMT'er en K-RMT'er hebben aangetoond dat men een bepaalde basiskennis bezit om het vak goed te kunnen uitoefenen. Men is dus getoetst op "kennis en kunde".
Ieder jaar worden bepaalde onderwerpen verplicht gesteld die de geregistreerden d.m.v. nascholingsbijeenkomsten moeten volgen (nascholing). Men krijgt derhalve steeds de nieuwste regelgeving onder de aandacht gebracht.
Hoe de geregistreerde vervolgens met de opgedane kennis omgaat, is niet aan de registerbeheerder ter beoordeling. Deze heeft hierover dan ook geen mening.
Het A-RMT en K-RMT register beperkt zich uitsluitend tot het op peil houden van de "kennis en kunde" van de geregistreerden!