Assistent en Kandidaat Makelaars in de buitendienst (dus zij die contact hebben met consumenten) en werkzaam zijn bij een NVM-kantoor, moeten ingeschreven staan in het A-RMT of K-RMT register.
Er kan zich een situatie voordoen waarbij u de indruk hebt, dat u te maken hebt met een Assistent- dan wel Kandidaat-Makelaar, maar waarbij achteraf blijkt dat de betreffende persoon niet in het register staat ingeschreven. Het kan ook zijn dat iemand werkzaamheden heeft verricht die alleen door een Assistent- dan wel Kandidaat makelaar hadden mogen worden uitgevoerd.

Dergelijke zaken kunt u melden via de website http://www.krmtnivo.nl of http://www.armtnivo.nl via het webformulier "Meld misbruik", zodat actie ondernomen kan worden.